Ozbiljni i manje ozbiljni investitori

Vratimo se temi 99-godišnje koncesije na Muzil. Važno je! Država u suglasnosti s Gradom ide dalje s traženjem koncesionara za Muzil. Kao da se radi o njihovoj zemlji. A zapravo je naša. Investicije su potrebne, naravno. Ali zašto cijeli poluotok na 99 godina? Zašto vlastitu zemlju moramo gledati preko ograde golf igrališta? Prva tvrtka koja je dostavila ponudu je francuska …